Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

SOCIALINės IR KŪRYBINės LIETUVOS MENININKų būklės vertinimas

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (NKIKIA) kartu su Ateities visuomenės institutu vykdo Lietuvos kultūros tarybos inicijuotą tyrimą „Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimas“. Pagrindinis tyrimo tikslas – išanalizuoti kūrėjų fizines ir finansines sąlygas kurti Lietuvoje, įvertinti, ar veiksmingos šiuo metu Lietuvos valstybės taikomos kūrėjų paramos priemonės, ir valstybinėms institucijoms pateikti rekomendacijų, kaip galėtų būti pagerinta menininkų socialinė ir kūrybinė padėtis Lietuvoje.

Pirmasis tyrimo etapas jau atliktas. Jo metu buvo išanalizuoti valstybės dokumentai ir šiuo metu taikomi finansavimo mechanizmai. Ši teorinė analizė padėjo susisteminti visas priemones, kurias Lietuvos valstybė šiuo metu naudoja šalies kūrėjų būklei pagerinti.

„Vien teorinės dokumentų analizės nepakanka, nes ji negali parodyti, kaip patys kūrėjai vertina savo būklę ir valstybinių institucijų pastangas ją pagerinti, todėl vykdėme ir antrą tyrimo etapą – menininkų apklausą, kuria siekėme išsiaiškinti, kaip patys Lietuvos menininkai vertina savo padėtį“, teigia tyrimo vadovė dr. Rusnė Kregždaitė.

Apklausoje iš viso sudalyvavo 1 137 kultūros ir meno kūrėjų iš visos Lietuvos.