Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Paskelbtas EP konkursams dotacijoms, kurios skatintų piliečių aktyvumą ir dalyvavimą EP rinkimuose

Europos Parlamento (EP) Komunikacijos generalinis direktoratas skirs dotacijas komunikacijos srityje. Nevyriausybinės organizacijos skatinamos prisidėti prie geresnio visuomenės supratimo apie Europos Parlamento vaidmenį mūsų gyvenime, apie EP vaidmenį demokratijos procese, ir didinti pilietinį aktyvumą ir  paskatinti rinkėjus balsuoti Europos rinkimuose 2024 m. 

Teikti paraiškas turi teisę nacionalinės ne pelno organizacijos arba jų grupės, turinčios juridinio asmens statusą, kurios propaguoja Europos vertybes, arba pelno nesiekiantys juridiniai asmenys ar jų grupės, atitinkančios tolesniuose skyriuose aprašytus kriterijus.

Yra numatyti du paraiškų teikimo etapai:

– 2023 m. gegužės 16 d. (pirmasis turas)

– 2023 m. rugsėjo 29 d. (antrasis turas).

Pareiškėjai gali pateikti po vieną pasiūlymą kiekviename iš dviejų turų, tačiau pagal šį kvietimą teikti paraiškas gali gauti tik vieną dotaciją. Dotacijų gavėjai turės apie dešimt mėnesių ar trumpesnį dotacijos projekto laikotarpį (projektai turėtų būti baigti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.).

Europos Parlamentas siekia dotacijomis bendrai finansuoti (indėlis nuo 5 000 iki 60 000 EUR) veiksmus, kurie gali prisidėti prie apčiuopiamų pokyčių ugdant pilietiškumą, stiprinant bendruomeniškumą, ir prisidedant prie kuo aktyvesnio piliečių balsavimo.

Pagal šį kvietimą finansuojamų veiksmų tikslai yra šie:

-pagerinti Europos piliečių dalies iš kuo įvairesnių visuomenės grupių suvokimą apie ES vaidmenį ir demokratines vertybes, suprasti EP teikiamą naudą, kaip EP veikia mūsų kasdienį gyvenimą ir kodėl svarbu balsuoti būsimas EP rinkimuose 2024m., taip pat ir stiprinti esamekartu.eu bendruomenę (įsitraukimą į demokratijos procesą).

-remti aktyvesnį nepartinį Europos piliečių ir kuo įvairesnių grupių organizacijų pilietinį įsitraukimą, kartu pabrėžiant balsavimo svarbą, taip skatinant aktyvų dalyvavimą (taip pat ir kaip pokyčių kūrėjus), daugiausia dėmesio skiriant rinkėjų sutelkimui artėjant Europos Parlamento rinkimų dienai (veikiant ir esamekartu.eu bendruomenėje).

Kaip ir ankstesnių kvietimų atveju, tikimasi, kad projektai sutelks vietines organizacijas ir aktyvius piliečius (pokyčių kūrėjus) per mokymus, seminarus, konkursus, universitetų iniciatyvas, viktorinas, kampanijas socialiniuose tinkluose ir kitus aktyvaus pilietinio įsitraukimo formatus. Taip pat tikimasi, kad jie pakeis dalyvaujamosios demokratijos kultūrą ir pritrauks daugiau asmenų (ypač jaunimo) ir organizacijų į together.eu bendruomenę.

Gavę paramą, dotacijų gavėjai platformoje together.eu turės pateikti savo organizacijos profilį, kampanijas ir renginius. Visos organizuojamos veiklos turės tapti viešai prieinamu kartu.eu platformos turiniu. EP kartu.eu skelbs ir reguliariai atnaujins visą EE24 komunikacijos turinį ir skatins dotacijų gavėjus juos atsisiųsti.

www.esamekartu.eu   / https://together.eu/

Daugiau informacijos ir naudingi vadovai pareiškėjams

Europos Parlamento svetainėje >>>

Pareiškėjai kviečiami susipažinti su šiuo kvietimu teikti paraiškas ir jo priedais, taip pat:

Rekomendacijos dėl paraiškos rengimo ir užsiregistravimo bei pasiūlymų pateikimo internetu per ES finansavimo ir konkursų portalą >>> 

Išsami informacija apie informaciją, kurią pareiškėjai turės pateikti, kad gautų dotaciją (įskaitant išlaidų tinkamumą, mokėjimo grafiką, papildomus įsipareigojimus ir kt.) >>>