Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Narystė

KODĖL VERTA TAPTI ASOCIACIJOS NARIU?

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija yra Lietuvos kultūros ir kūrybinio sektoriaus lyderiaujanti skėtinė organizacija, profesiniu ir bendros veiklos pagrindu jungianti juridinius ir fizinius asmenis. Jei esate kultūros ir kūrybinių industrijų asociacija, nacionalinė ar regioninė kultūros ir kūrybinių industrijų organizacija, kūrybinio verslo atstovas, švietimo ar mokslo institucija, individualus kūrėjas ar menininkas – KVIEČIAME TAPTI ASOCIACIJOS NARIU.

 • Esame pripažįstami ir girdimi socialiniai partneriai valdžios institucijose.
 • Profesionaliai atstovaujame KKI sektoriui, darome poveikį valdžios sprendimas.
 • Gauname naujausią informaciją dėl teisėkūros ir finansavimo.
 • Organizuojame nariams aktualius mokymus, susitikimus, renginius.
 • Esame nacionalinių ir tarptautinių organizacijų nariai, atstovaujame KKI sektoriui tarptautiniu lygiu.

Tapę nariais Jūs galėsite: 

 • Aktyviai įsitraukti ir daryti poveikį kuriant palankią aplinką kultūros ir kūrybinio sektoriaus veiklai, dalyvauti įstatymų leidybos procese.
 • Tiesiogiai dalyvauti Asociacijos ekspertinėse darbo grupėse, teikti siūlymus sektoriaus finansavimo, teisėkūros, kituose kultūros politikos formavimo procesuose. 
 • Plėsti naudingų kontaktų ir profesinių ryšių ratą, dalintis patirtimi.
 • Dalyvauti mokymuose bei stiprinti ir plėsti kompetencijas. 
 • Pirmieji gauti informaciją apie planuojamas finansavimo priemones, politinę, kūrybinę, teisinę ir ekonominę sektoriaus aplinką, jos tendencijas ir pokyčius
 • Inicijuoti ir dalyvauti bendruose projektuose, plėsti bendradarbiavimo, partnerystės, karjeros galimybes.
 • Dalyvauti tarptautinių organizacijų renginiuose, projektų paraiškų kvietimuose, mokymuose, susitikimuose ir konferencijose. 
 • Išplėsti savo partnerių (bendraminčių) ratą.

Nariais gali tapti juridiniai ir fiziniai asmenys, raštu pareiškę norą būti asociacijos nariais ir asociacijos valdybos sprendimu priimti į asociacijos narius.
Norint įstoti į asociaciją reikia pateikti prašymą valdybai bei trumpą juridinio/fizinio asmens veiklos aprašymą. Prie prašymo juridinis asmuo pateikia šiuos dokumentus:

 • Juridinio asmens pažymėjimo kopiją.
 • Juridinio asmens įstatų kopiją.
 • Vadovo įgaliojimą – jei organizacijai atstovaus ne jos vadovas, o kitas darbuotojas.

Fiziniams asmenims stojamasis mokestis – 10 EUR, juridiniams asmenims – 30 EUR.

Metinis narystės mokestis fiziniams asmenims – 75 EUR.

Juridinių asmenų metinis mokestis prikauso nuo organizacijos metinės apyvartos:

 1. juridiniams asmenims, kurių metinė apyvarta iki 100 000 EUR, metinis nario mokestis –  150 EUR;
 2. juridiniams amenims, kurių metinė apyvarta viršija 100 000 EUR, metinis mokestis – 250 EUR.