Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Visuotinis narių susirinkimas balandžio 20 d.

Kviečiame NKIKIA narius ir norinčius tapti nariais fizinius ar juridinius asmenis balandžio 20 d. dalyvauti NKIKIA VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME.

Vieta: Vilniaus literatų namai (Šv. Jono g. 11, Vilnius)

Data ir laikas: balandžio 20 d. 13:00 val.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

13:00-13:30 Dalyvių registracija, kava

13:30-13.40 Visuotinio narių susirinkimo atidarymas; darbotvarkės pristatymas ir patvirtinimas; pirmininko ir sekretoriaus patvirtinimas

13:40-14:00 Ką drauge nuveikėme 2022 m.? NKIKIA metinės finansinės ir veiklos ataskaitų už 2022 metus pristatymas, klausimai, atsakymai, tvirtinimas

14:00-15:30 Pasirinkime atstovus. Naujos NKIKIA valdybos rinkimai: Kandidatų į valdybą pristatymas. Slaptas balsavimas dėl kandidatų į valdybą. Balsavimo rezultatų paskelbimas

15:30-15:45 Valdybos siūlymas dėl narystės nutraukimo

15:45-16:15 Kiti klausimai

16:15 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga

Mieli nariai, neįvykus Visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2023 m. balandžio 20 d. 14:30 val., adresu: Vilniaus literatų namai, Šv. Jono g. 11, Vilnius

-Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos Valdyba