Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Šiaurės ministrų tarybos projektų paraiškų kvietimai

📣 Žmonių su negalia organizacijų bendradarbiavimo programa

Paraiškos teikiamos iki spalio 30 d. imtinai

Programos tikslas – padėti Šiaurės šalių žmonių su negalia organizacijoms keistis patirtimi ir žiniomis, įgyvendinti projektus ar užmegzti partnerystę su panašiomis organizacijomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Veikla turi tam tikru būdu atstovauti žmonių su negalia interesus visuomenėje.

Visa informacija >>>

📣 Kultūrinė mobilumo programa: trumpalaikių bendradarbiavimo tinklų finansavimas

Programos tikslas – skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą kultūros ir meno srityje, remiant keliones, bendradarbiavimo tinklus ir rezidencijų veiklą

Paraiškos priimamos iki rugsėjo 21 d.

Visa informacija >>>