Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

ATSTOVAVOME LIETUVOS KKI SEKTORIŲ ŠIAURĖS AMERIKOS IR LIETUVOS VERSLO FORUME!

Džiaugiamės galėdami atstovauti šalies kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

Kovo 5-7 d. Niujorke praūžė 5-asis North American Lithuanian Business Forum / NALB Forum (Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas). Šis renginys skirtas suartinti Lietuvos bei Šiaurės Amerikos ekonominius ryšius, stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos diaspora bei kurti abipusiai naudingus verslo santykius.

Forume jau antrus metus skleidžiama žinia apie Lietuvos KKI potencialą tarptautiniu mastu. Renginio metu buvo akcentuojamas kūrybinės ekonomikos potencialas. Turėdama patrauklią verslo aplinką talentingiems kūrėjams ir pažangias technologijas, Lietuva siekia konkurencinio pranašumo. Kaip ir JAV, siekiame skatinti inovacijas pagrindinį dėmesį teikdami jaunųjų talentų pritraukimui ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui.

NKIKIA direktorė Edita Sabalionytė dalyvavo KKI sektoriui skirtoje programos dalyje, kurios tikslas buvo sukurti platformą bendrai diskusijai tarp Lietuvos ir JAV sprendimų priėmėjų bei kūrybos profesionalų. Šalies sektoriaus potencialą pristatėme apskritojo stalo susitikimo metu ir viešoje diskusijoje „Kūrybinės industrijos | ateities perspektyvos: talentų ugdymas ir pritraukimas pereinant prie pramonės 5.0“. Kartu su kitais diskusijos dalyviais pabrėžėme KKI sektoriaus sukuriamas galimybes visuomenei, akcentavome vis didėjančią ekonominę sektoriaus vertę.

Diskusijoje dalyvavo: Kultūros ministras Simonas Kairys, Vilniaus miesto vicemeras Arūnas Šileris, vyresnioji politikos patarėja Anne del Castillo, Niujorko mero žiniasklaidos ir pramogų biuro atstovė Alia Jones-Harvey, Niujorko valstijos skaitmeninės ir naujosios žiniasklaidos plėtros viceprezidentė Patricia Bayley, režisierius ir „Tenfold Gaming Initiative“ įkūrėjas Tony Patrick, programos „Vedliai“ įkūrėja Monika Katkute, antreprenerė Ilma Nausėdaitė, režisierius Joseph White, režisierius Vincas Sruoginis. Moderatorius – American Chamber of Commerce in Lithuania valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda.

Po bendra “Lithuania Team” vėliava šių metų KKI sektoriui skirtą programos dalį kūrė: Lithuanian American business Association in Los Angeles, Lithuanian World Arts Council, Consulate of the Republic of Lithuania In California Central Coast, American Chamber of Commerce in Lithuania, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele, Kultūros atašė JAV, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (NKIKIA), Lietuvos dizaino asociacija, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija, Baltic Film & Creative Tech Cluster, ArtTech Agency Lithuania, Vilnius Film Office atstovai.

Kartu lankėmės Bloomberg Philanthropies, Navy Yard, Pratt Institute ir Cornell Tech, kur galėjome iš arčiau susipažinti su Niujorke vystoma tvaria KKI ekosistema, miesto role skatinant jaunųjų kūrėjų proveržį ir užtikrinant investicijas į sektoriaus infrastruktūrą.

Džiaugiamės galimybe kartu su kitais kultūros ir kūrybinių industrijų profesionalais iš Lietuvos ir JAV spręsti aktualius Lietuvos konkurencingumo globalioje rinkoje klausimus, dalintis įžvalgomis apie šalies KKI sektoriaus potencialą, užmegzti naujus ryšius ir dalintis gerosiomis praktikomis.

Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas gimė dar 2019 metais kaip idėja tarp Lietuvos profesionalų klubų Amerikoje ir ambasados darbuotojų Vašingtone su mintimi, kad nors jau yra daug iniciatyvų, kurios jungia Lietuvą su užsieniu per lietuvybės prizmę, tačiau nėra tokios platformos su Jungtinėmis Valstijomis (taip pat ir Kanada), kuri jungtų per ekonominę prizmę