Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros rėmimo programų projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia naują Kultūros rėmimo programų projektų konkursą 2023 m. projektams finansuoti.

Visa informacija ir paraiškų teikimas >>>

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus ne pelno siekiančių organizacijų veiklą, siekiant skatinti ir stiprinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus.

Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti kultūros ir meno inovacijas, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, socialinės atskirties mažinimą. Konkursu siekiama skatinti prasmingo turinio projektus, stiprinti kultūros organizacijų gebėjimą teikti konkurencingas paraiškas ir sąžiningai konkuruoti tarp kitų kultūros organizacijų, stiprinti Vilniaus miesto gyventojų susidomėjimą kultūra.

Konkursas 2023 m. projektams skelbiamas vieną kartą metuose.

Kiekviena organizacija gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas iš kurių 2 paraiškos gali būti teikiamos į tą pačią programą, o į tautinių bendrijų programą galima teikti 3 paraiškas. Projektai negali būti skaidomi dalimis, išskyrus erdvių nuomos programą, kai tas pats projektas teikiamas erdvių nuomos bei kitai programai.

Maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 7000 Eur.