Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Sritinės ekspertų darbo grupės

2020 metais asociacija vykdė projektą ,,Kultūros poveikis ir komunikacijos galimybės“. Šio projekto metu buvo suformuotos penkios sritinės ekspertų darbo grupės, kurių tikslas – suburti ir koordinuoti ryšius su įvairių sričių ministerijomis, dalyvauti ministerijų darbo grupėse, vertinti strateginius dokumentus, teikti pasiūlymus dėl nacionalinės reikšmės strateginių dokumentų, kad būtų sukurtos kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) sektoriaus veiklos/ priemonės kitų sričių ministerijose.

Šiuo metu asociacijos ekspertai dirba šiose darbo grupėse:

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ

Strateginis grupės tikslas – pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą. Ši grupė glaudžiai bendradarbiauja su Ekonomikos ir inovacijų ministerija  (EIMIN) bei Kultūros ministerija (KM).

Grupės vadovė – Živilė Diawara

SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS

Strateginis grupės tikslas – didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį. Ši grupė glaudžiai bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

Grupės vadovai – Karolina Zakarauskaitė ir Laurynas Žakevičius

ŠVIETIMO

Strateginis tikslas – didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams. Ši grupė glaudžiai bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

Grupės vadovė – Agnė Begetė

KULTŪROS

Strateginis grupės tikslas – stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą. Ši grupė glaudžiai bendradarbiauja su Kultūros ministerija (KM).

Grupės vadovė – Danutė Gambickaitė

KOMUNIKACIJOS

Strateginis grupės tikslas – kultūros ir kūrybos generuojamos pridėtinės vertės (ekonominės, socialinės gerovės, reprezentacinės) komunikavimas ir sutelktinių komunikacijos kampanijų inicijavimas. Ši grupė glaudžiai bendradarbiauja su asociacijos nariais ir padeda jiems komunikuoti tarpusavyje bei su visuomene apie kultūros kuriamą vertę.

Grupės vadovė – Edita Sabalionytė

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kviečia savo narius aktyviai jungtis į šių grupių veiklą. Jei turite klausimų ar pasiūlymų, kreipkitės adresu edita@creativeindustries.lt.