Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Pokyčiai švietime – kaip prie jų prisidės KKI sektorius?

Rugsėjo 1-ąją Lietuvos Respublikos Seime buvo pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos iki 2030 metų. LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen per spaudos konferenciją teigė, kad susitarimas „taps svarbiu pagrindu didinti mūsų švietimo kokybę, bei pereiti į kitą kokybinį lygmenį“.

Susitarime svarbus akcentas tenka kultūros ir kūrybinio sektoriaus integravimui į ugdymo procesą, numatoma, kad bus sudaromos sąlygos švietimui stiprinti demokratinę visuomenę, jos kultūrą, skatinti pilietinį, tautinį, politinį sąmoningumą ir tarpusavio pasitikėjimą. Švietimo tarptautinis pripažinimas bus grindžiamas pasaulinio lygio moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra, kultūra ir menu. Matant globalių pokyčių spartą, mastą ir tendencijas, suvokiama švietimo, mokslo ir kultūros svarba – laisvos, kritiškai mąstančios ir kūrybiškos asmenybės formavimuisi.

„Dar praeitais metais pristatytoje LR Vyriausybės programoje kaip vienas iš prioritetinių tikslų buvo numatytas kultūros ir švietimo sąsajos stiprinimas. Mes, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (NKIKIA), stebime šiuos procesus ir manome, kad nacionalinis susitarimas geras ženklas bei tikimės, kad įvyks esminiai tvarūs pokyčiai, integruojant kūrybinio ir kultūrinio sektoriaus indėlį į švietimo sistemą,“ – pažymi NKIKIA valdybos pirmininkė Živilė Diavara.

Naujuoju susitarimu įtvirtinti šie įsipareigojimai:

– „Sistemiškai į formalųjį ir neformalųjį švietimą integruoti kultūros turinį, meno formas ir kūrybiškumą skatinančius metodus, siekiant užtikrinti visuminio ugdymo(si) galimybes ir spręsti opiausias švietimo problemas, taip pat pasitelkiant kultūros ir meno kūrėjus, kultūros ir meno įstaigas, nevyriausybines organizacijas, patyrusius mokytojus. Rengiant pedagogus ir įgyvendinant profesinio tobulėjimo programas, ugdyti pedagogų gebėjimus mokymo procese taikyti kūrybiškumą skatinančius metodus.“

– „Siekti kultūros edukacijos, taip pat ir kultūros paso, kokybiško įgyvendinimo bei plėtros visuose švietimo sistemos lygmenyse.“

NKIKIA valdybos narė ir Švietimo darbo grupės vadovė, „Agata“ direktorė Agnė Begetė pritaria: „nuteikia pozityviai, kad kultūros ir švietimo integracijos tema rado savo vietą politinėje programoje, laukiame, kokiomis priemonėmis pasireikš sistemingas kūrybingą asmenybę ugdantis bendradarbiavimas.“

Švietimo ir kultūros tema – viena prioritetinių temų Nacionalinei kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijai, todėl jau šį rudenį, lapkričio pabaigoje, NKIKIA organizuoja nacionalinį forumą „Kultūra ir švietimas“, kurio metu prie vieno stalo kviesime kūrybinio ir kultūrinio sektoriaus atstovus, ekspertus bei politikos formuotojus ir įgyvendintojus, aptarsime svarbiausias aktualijas, diskutuosime apie tarpsektorinio bendradarbiavimo trūkumus, taip pat galimybes bei artimiausias perspektyvas,” – teigia NKIKIA valdybos pirmininkė Živilė Diavara.

Visą dokumentą galima rasti čia.

NKIKIA projektinę veiklą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.