Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

LIETUVOS MENINKAI KVIEČIAMI DALYVAUTI APKLAUSOJE, KURI PADĖS PAGERINTI JŲ SOCIALINĘ IR KŪRYBINĘ PADĖTĮ

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (NKIKIA) kartu su Ateities visuomenės institutu vykdo Lietuvos kultūros tarybos inicijuotą tyrimą „Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimas“. Pagrindinis tyrimo tikslas – išanalizuoti kūrėjų fizines ir finansines sąlygas kurti Lietuvoje, įvertinti, ar veiksmingos šiuo metu Lietuvos valstybės taikomos kūrėjų paramos priemonės, ir valstybinėms institucijoms pateikti rekomendacijų, kaip galėtų būti pagerinta menininkų socialinė ir kūrybinė padėtis Lietuvoje.

Pirmasis tyrimo etapas jau atliktas. Jo metu buvo išanalizuoti valstybės dokumentai ir šiuo metu taikomi finansavimo mechanizmai. Ši teorinė analizė padėjo susisteminti visas priemones, kurias Lietuvos valstybė šiuo metu naudoja šalies kūrėjų būklei pagerinti.

„Vien teorinės dokumentų analizės nepakanka, nes ji negali parodyti, kaip patys kūrėjai vertina savo būklę ir valstybinių institucijų pastangas ją pagerinti, todėl vykdome antrą tyrimo etapą – menininkų apklausą, kuria siekiame išsiaiškinti, kaip patys Lietuvos menininkai vertina savo padėtį“, teigia tyrimo vadovė dr. Rusnė Kregždaitė.

Apklausa atvira absoliučiai visiems Lietuvos kultūros ir meno kūrėjams. Ji anoniminė, o jos rezultatai bus naudojami apibendrintai. Apklausoje galima sudalyvauti, paspaudus šią nuorodą: https://forms.gle/AAWR2aGEd4UDvYMA6

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija – 2008 metais Lietuvos kūrybinių industrijų lyderių įsteigta organizacija,  kurios tikslas – siekti darnios kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje, šiam sektoriui palankios įstatyminės ir teisinės bazės bei efektyvių valstybės ir Europos Sąjungos investicijų kūrybinių industrijų augimui. Asociacija atstovauja kūrybines industrijas ir jų kūrėjus politikos lauke: aktyviai dalyvauja kultūros, aukštojo mokslo bei studijų politikos formavime; teikia siūlymus dėl valstybės ir Europos Sąjungos investicijų į kūrybinių industrijų sektorių, finansavimo programų ir priemonių; akcentuoja kūrybinių industrijų sektoriaus indėlio svarbą šalies ekonomikai ir visuomenės gerovei. Šiuo metu asociacija jungia per 80 narių, tarp kurių yra Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kolegijų, skirtingų kūrybinių industrijų sričių ir meno kūrėjų asociacijų, menų inkubatorių, viešųjų įstaigų ir kūrybinio verslo įmonių, kūrėjų bendruomenių ir fizinių asmenų.