Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Kultūros poveikis ir komunikacijos galimybės

2020 m. Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (NKIKIA) įgyvendino projektą „Kultūros poveikis ir komunikacijos galimybės“, kuriuo siekė didinti kultūros svarbos suvokimą Lietuvos visuomenėje. Kadangi NKIKIA pastebėjo, kad Lietuvos visuomenėje labai trūksta suvokimo apie kultūros kuriamą vertę šalies ekonomikai, sveikatos apsaugos sistemai ir švietimui, šiuo projektu ji siekė kelti kūrybinės veiklos prestižą ir didinti pridėtinės kultūros vertės suvokimą visuomenėje. Projekto metu NKIKIA parengė Kultūros vertės komunikacijos strategijos gaires Lietuvos kultūros ir meno kūrėjams, inicijavo Lietuvos kultūros ir meno organizacijų ir asociacijų atstovų debatus su Lietuvos politikais, subūrė tarpsektorines kūrybinių ir kultūros industrijų ekspertų darbo grupes, kurios prisidėjo formuojant naujas finansines priemones ir programas, padedančias visapusiškai išnaudoti kultūros potencialą Lietuvos gerovės labui.

NKIKIA ir toliau siekia, kad plačioji visuomenė įsisąmonintų kultūros svarbą visose gyvenimo srityse, o kultūros lauko atstovai stiprintų savo komunikaciją apie kultūros ir meno kūrėjų veiklos vertę.

Projektą iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, Lietuvos leidėjų asociacija, LRT, asociacija „Kūrybinės jungtys“.