Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

PASKATOS DIZAINO KŪRĖJAMS: „DIZAINO SPARNAI“ NR.1

Iki 2022 m. vasario 28 d. galite teikti paraiškas kvietimui „Dizaino sparnai“, kuris yra skirtas labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms (MVĮ) kurti ir įdiegti naujus dizaino sprendimus siekiant padidinti MVĮ skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos produktų gamybą ar paslaugų

SKAITYTI DAUGIAU

Baltijos kultūros fondas

Nuo 2022 m. sausio 3 d. iki 2022 m. vasario 22 d. (imtinai) galima teikti paraiškas į Baltijos kultūros fondą, skirtą profesionaliems architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos menų, bibliotekų, muziejų, archyvų bei tarpdisciplininiams projektams. Kvietimo tikslas – skatinti Baltijos

SKAITYTI DAUGIAU

Europos atminimas

Iki 2022 m. KOVO 24 D. vietos/regioninės valdžios institucijos arba ne pelno organizacijos, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, išgyvenusiųjų asociacijas ir kultūros, jaunimo, švietimo ir mokslinių tyrimų organizacijos gali teikti paraiškas Europos atminimo projektui. Kvietimo tikslas – remti projektus, kuriais siekiama

SKAITYTI DAUGIAU

Piliečių įsitraukimas ir dalyvavimas

Iki 2022 m. VASARIO 10 D. galima teikti paraiškas piliečių įsitraukimo ir dalyvavimo kvietimui, kuris yra skirtas pilietinės visuomenės organizacijoms, švietimo, kultūros ar mokslinių tyrimų institucijoms. Šis kvietimas suteikia galimybę plačiai aprėpti įvairias politikos sritis ir prisidėti prie ES vertybių,

SKAITYTI DAUGIAU

Atviras kvietimas teikti idėjas kryžminiams inovacijų projektams

Iki 2022 m. vasario 15d. galite teikti idėjas kryžminiams inovacijų projektams šiuo adresu: info@ndpculture.org. Mūsų partneriai NPDC (Northern Dimension Partnership on Culture) šia iniciatyva siekia ieškoti bendradarbiavimo modelių, kurie susietų kultūros ir kūrybinių industrijų sritį su skaitmeniniu, ekonomikos, aplinkosaugos, socialiniu,

SKAITYTI DAUGIAU

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2022 m. projektams

Iki 2022 m. sausio 4 d. imtinai galima teikti paraiškas Kultūros rėmimo programų projektų konkursui, kuriame teisę dalyvauti turi juridiniai asmenys, registruoti Savivaldybėje, vykdantys kultūrinę veiklą, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos

SKAITYTI DAUGIAU