Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Festivalių forumas

2018-2019 metais Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija organizavo ,,Festivalių forumą“, skirtą Lietuvos festivalių vadovams ir lyderiams. Tai pirmasis nacionalinės tinklaveikos renginys Lietuvoje, skirtas visų kultūros ir meno sričių Lietuvos festivaliams.

Forumo tikslas – sutelkti Lietuvos festivalių organizatorius, skatinti festivalių
bendradarbiavimą sprendžiant auditorijų plėtros, veiklos efektyvumo, finansavimo programų ir priemonių, festivalių poveikio vertinimo instrumentų ir kitus aktualius klausimus.

Forumas pritraukė gausų festivalių vadovų, organizatorių, meno vadovų, valstybės ir savivaldos institucijų darbuotojų, atsakingų už kultūros renginių (festivalių) finansavimo politiką ir plėtrą, būrį. Forumų metu vyko aktyvios ir vaisingos diskusijos, buvo pasikeista gerosiomis festivalių organizavimo praktikomis, užmegzti nauji kontaktai ir partnerystės bei prieita prie bendros aiškesnės festivalių pozicijos ir sinergijos su verslu ir valstybinėmis institicijomis.

2018 m. forumo pranešėjai: Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorė, „Vilniaus festivalio“ vykdomoji direktorė, Europos festivalių asociacijos tarybos narė Rūta Prusevičienė bei Švedijos festivalių asociacijos projektų plėtros vadovas Jan Ove Hafstad. Antroje forumo dalyje vyko tinklaveika bei diskusijos, kurių metu buvo aptartos šios temos: finansavimas, vertinimas, viešinimas, nacionalinės ir tarptautinės tinklaveikos iniciatyvos. Forumą rėmė Vilniaus miesto savivaldybė. Forumo partneriai: Europos festivalių asociacija, Lietuvos festivalių aljansas, Vilniaus rotušė.

2019 m. forumo pranešėjai: darnaus vystymosi ekspertė, UAB „Exitus“ įkūrėja ir vadovė Valda Chošnau, konsultuojanti Lietuvos ir užsienio įmones tvaraus verslo strategijos kūrimo, vadybos ir komunikacijos klausimais bei UAB „Vento Nuovo“ partneris Arnas Marcinkus. Antrojoje forumo dalyje buvo aptartos festivalių ir turizmo sektoriaus bendradarbiavimo galimybės, darnaus vystymosi, festivalių komunikacijos ir rinkodaros klausimai, vieningo interesų atstovavimo ir lobizmo aktualumas. Forumą rėmė Lietuvos kultūros taryba.