Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Europos atminimas

Iki 2022 m. KOVO 24 D. vietos/regioninės valdžios institucijos arba ne pelno organizacijos, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, išgyvenusiųjų asociacijas ir kultūros, jaunimo, švietimo ir mokslinių tyrimų organizacijos gali teikti paraiškas Europos atminimo projektui. Kvietimo tikslas – remti projektus, kuriais siekiama paminėti svarbiausius šiuolaikinės Europos istorijos įvykius, įskaitant autoritarinių ir totalitarinių režimų priežastis ir pasekmes, ir didinti Europos piliečių informuotumą apie jų bendrą istoriją, kultūrą, kultūros paveldą ir vertybes, gerinant jų supratimą apie ES, jos kilmę, tikslą, įvairovę ir pasiekimus bei abipusio supratimo ir tolerancijos svarbą.

Kvietimo biudžetas siekia 8 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie kvietimą >>> https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem