Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Nacionalinis kultūros forumas

Nuo 2016 m. Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kasmet rengia kultūros forumą – viešą ir reikšmingą politikos formuotojų ir KKI sektoriaus ekspertų dialogo ir bendradarbiavimo demonstravimą. Forumas yra ypatingai svarbus konsoliduojant kultūros sektorių, vertinant, aptariant ir viešinant sektoriaus pažangą ir vertę.  

2020 m. forumas „Kultūra ir gerovė“ aptarė KKI indėlį kuriant šalies gerovę, pateikė šalies situacijos analizę, vertino pažangą, brėžė ateities perspektyvas, diskutavo temomis kūrėjas ir gerovė, kultūra ir sveikata, kultūra ir švietimas, kultūra ir ekonomika, kultūra ir šalies įvaizdis.

Ankstesni forumai – „Kultūra ir darnus vystymas“ (2016 m.) aptarė kultūros vaidmenį darnaus

vystymosi kontekste; „Kultūra, miestas, regionas“ (2017 m.) pabrėžė ekonominę ir socialinę kultūros vertę miestų ir regionų raidai; „Kultūra ir pinigai“ (2018 m.) sprendė valstybės skiriamo finansavimo kultūrai tendencijų, alternatyvaus finansavimo modelių klausimus; „Kultūra ir inovacijos“ (2019 m.) aptarė Europos ir Lietuvos inovacijų ir kūrybinių industrijų politikos aktualijas, KKI potencialą inovacijų plėtros perspektyvoje.

2021 m. forumas „Kultūra ir švietimas“ numato kreipti ypatingą dėmesį į švietimo ir kultūros politikų derinimą ir bendradarbiavimą, kultūros potencialo sklaidą valstybės švietimo sistemoje ir daugelį kitų svarbių ir aštrių klausimų.