Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Baltic Film & Creative Tech-Naujos Europos kūrybinių industrijų iniciatyvos išsidalins 1,04 mln. eurų

Sparčiai augantis Baltic Film & Creative Tech klasteris kartu su partneriais Europoje įgyvendina CREATHRIV-EU projektą, kurio metu planuoja paskirstyti 1,04 mln. eur. pinigų sumą, skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms, veikiančioms kultūros ir kūrybinių industrijų srityse.


CREATHRIV-EU projektą klasteris įgyvendina su partneriais iš Graikijos, Italijos, Vengrijos bei Belgijos. Iki gegužės 2 dienos atviro finansavimo kvietimo tikslas – paspartinti kūrybinių industrijų atsigavimą po Covid19 pandemijos bei padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms diegti skaitmenines inovacijas bei tvarumo standartus.


„Lietuvos kultūros ir kūrybinės industrijos yra stipriai pažengusios diegiant tvarius, inovatyvius sprendimus. Visa tai puikiai sutampa su Europinėmis investicijomis į šio sektoriaus pažangą ir auginimą. Aktyviai bendradarbiaujant su užsienio partneriais klasteris siekia, kad šios investicijos prisidėtų prie visiems aktualaus naujo vystymosi etapo” – pasakojo klasterio valdybos narė Agnesta Filatovė.


Tarp kitų šiuo metu klasterio įgyvendinamų projektų net du HORIZON projektai: TRANSMIXR ir CRESCINE, kuriuos klasteris įgyvendina su 46 organizacijų iš visos Europos, tarp kurių: European Film Academy, Marché du Film – Festival de Cannes, European Audiovisual Observatory, Immersion, Khora.


„Baltic Film & Creative Tech klasterio tikslas – stipri ir tolygi kūrybinių ir kultūros industrijų plėtra Lietuvoje, todėl vykdomais projektais stengiamasi fokusuotis į aktualiausias sritis” – teigia A. Filatovė.


CREATHRIV-EU projektu partneriai siekia suteikti galimybę įmonėms gauti finansavimą verslui reikalingoms kelionėms, tinklaveikos skatinimui, tvarumo ir skaitmeninėms inovacijoms diegti. Finansavimo kvietimas jau atidarytas. Daugiau informacijos galima rasti čia >>>

Baltic Film & Creative Tech Cluster yra „Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries“ (CREATHRIV-EU) konsorciumo dalis. Tai Europos tarpregioninė iniciatyva, kuria siekiama sustiprinti Europos kūrybines ir kultūrines industrijas (KKI) ir grąžinti jas į tvaraus augimo kelią po Covid-19 pandemijos. Covid pandemija paaštrino keletą ekosistemos problemų, kurias reikia išspręsti, kad KKI galėtų atlikti savo gyvybiškai svarbų indėlį į tvarų ir skaitmeninį augimą ir, savo ruožtu, į visos ES augimą. Projekto trukmė 24 mėnesiai.