Close
Type at least 1 character to search
Į viršų

Aptarti kultūros politikos klausimai su LR Prezidento patarėju Mindaugu Bundza

2022 m. vasario 1 d. NKIKIA valdybos nariai – Živilė Diavara, Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, Edita Sabalionytė, Romanas Matulis, NKIKIA Švietimo darbo grupės vadovė Milda Laužikaitė bei NKIKIA Sveikatos ir socialinių reikalų darbo grupės vadovė Karolina Zakarauskaitė – dalyvavo susitikime su LR Prezidento patarėju kultūros klausimais Mindaugu Bundza. NKIKIA siekia konstruktyvaus dialogo su valstybės įstaigomis ir atstovais, kai įsiklausoma į sektoriaus nuomonę ir siekiama tęstinio bendradarbiavimo. Susitikimo metu aptarti svarbūs kultūros politikos klausimai:

🔹 KKI sektoriaus plėtros stebėsena, sektoriaus tyrimai valstybės lygiu (STRATA).

NKIKIA siekia aiškių atsakomybių delegavimo Statistikos departamentui dėl KKI socioekonominio poveikio fiksavimo, STRATA metodologinės pagalbos SD, įtraukiant Kultūros ministeriją ir socialinius partnerius, formuojant kultūros lauko ekspertų darbo grupę.

🔹 Kultūros pagrindų įstatyme įtvirtintas aiškus NVO kultūros sektoriaus vaidmuo kultūros politikos formavime ir įgyvendinime.

NKIKIA siekia, kad kultūros pagrindų įstatymas sudarytų teisines, organizacines ir finansines prielaidas stiprinti ir formuoti viso kultūros sektoriaus politikos pagrindą, neapsiribojant tik valstybės ir savivaldos lygmeniu, bet aiškiai numatant NVO kultūros sektoriaus vaidmenį kultūros politikos formavime ir įgyvendinime.

🔹 NVO KKI sektoriaus kompetencijų plėtros klausimai – NVO kompetencijų centrai.

NKIKIA siekia NVO KKI sektoriaus kompetencijų plėtros klausimų sprendimų. Tai NVO kompetencijų centrai, viduriniosios grandies specialistų rengimas, atotrūkio tarp akademinės ir praktinės veiklos mažinimas, kultūros sektoriaus priemonių (pvz. pameistrystės programų) taikymas, paskatų plėtra, apmokėjimas įmonėms už dalyvių kūrybinę profesinę praktiką.

🔹 Švietimo ir kultūros integralumo klausimai.

NKIKIA siekia į ugdymo procesą įtraukti kūrybos profesionalus, atnaujinti ugdymo turinį pasitelkiant kūrybos profesionalų patirtis, užtikrinti kultūros prieinamumą ir raštingumo ugdymą mokyklose.

🔹 Visuomenės sveikatos ir kultūros integralumo klausimai.

NKIKIA siekia spręsti visuomenės sveikatos ir kultūros integralumo klausimus, aiškiai įveiklinant NVO sektorių. Susitikime aptartos visuomenės sveikatos stiprinimo fondo priemonės; jų strateginis poveikio vertinimas; kultūros nauda sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriams; strateginis kultūros prieinamumo didinimas asmenims su individualiais poreikiais; socialinio recepto programos komunikacija, vykdymas ir vertinimas.

🔹 Labdaros ir paramos įstatymas – GPM 1,2 proc. skirti NVO, kurios nėra tiesiogiai finansuojamos iš valstybės biudžeto.

🔹 Kultūros centrų įstatymas – atnaujintas ir aiškus kultūros centrų kategorijų reglamentavimas, apibrėžiant ne tik reikalavimus, bet ir teises bei įgyjamą privalumą.

NKIKIA siekia atnaujinto ir aiškaus kultūros centrų kategorijų reglamentavimo, apibrėžiant ne tik reikalavimus, bet ir teises bei įgyjamą privalumą.

🔹 Viešųjų pirkimų nuostatos ir NVO neperkančiosios organizacijos statusas.

Skaitykite >>>