EBPO konferencija

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija/EBPO (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) 2018 m. gruodžio 6-7 d. surengė konferenciją apie kultūros svarbą regionų plėtrai  -  "Unleashing the Transformative Power of Culture and Creativity for Local Development".

Ši konferencija yra pirmasis svarbus EBPO renginys, kuriame nagrinėjami kultūros ir regionų vystymosi ryšiai. Konferencijoje pristatytos ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijos, kaip integruoti kultūrą ir kultūrinį paveldą, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir socialinė įtrauktis.


Susipažinti su rekomendacijomis galima EBPO konferencijos svetainėje:
http://www.oecd.org/cfe/leed/venice-2018-conference-culture/documents/