Forumas "Kultūra ir pinigai"

Pinigai kultūrai – parama ar investicija? Tokį klausimą lapkričio 15 d. Vilniaus rotušėje vyksiančiame tarptautiniame forume „KULTŪRA IR PINIGAI“ kels Lietuvos ir užsienio ekspertai, kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijų, valstybės institucijų atstovai.
Valstybės lėšos viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus kultūros organizacijoms Lietuvoje nedidėja ženkliai, todėl finansavimo modeliai ir alternatyvus finansavimas yra temos, kurias aktualizuoja šiandieninė situacija.

„Kita vertus, kultūros sektoriaus sukuriama vertė nėra lengvai pamatuojama, apie tai mažai diskutuojama viešojoje erdvėje, vis dar gaji nuomonė, kad lėšos kultūrai yra parama, o ne investicija į visuomenės kūrybiškumą, inovacijas, miesto ar šalies gerovę“, – mano Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė Roma Survilienė.
Forume kalbės ir diskusijose dalyvaus ekonomistė, finansų analitikė Jekaterina Rojaka, teatro kritikas, kultūros analitikas Vaidas Jauniškis, Suomijos švietimo ir kultūros ministerijos atstovė Kirsi Kaunisharju, Suomijos ekonomikos ministerijos atstovė Petra Tarjanne, Vengrijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos, Švedijos bei Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų ekspertai, organizacijų atstovai. Pagrindinėje forumo sesijoje bus aptariamas valstybės vaidmuo kultūros finansavime, bus pažvelgta į kūrybines industrijas ekonomisto akimis, aptariamos kultūros finansavimo tendencijos Europoje, kūrybos sektoriaus poveikis ekonomikai bei darbo vietų kūrimui, kultūros socialinės vertės supratimas ir daugiau. Antrojoje forumo dalyje susipažinsime su Slovėnijos ir Švedijos sutelktinio finansavimo praktika, diskusijos dalyviai sieks atsakyti į klausimą: sutelktinis finansavimas kultūrai – alternatyva ar perspektyva?

Forumo tikslas – akcentuoti ekonominę ir socialinę kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus kuriamą vertę, skatinti valstybės institucijų ir regioninės politikos atstovų dialogą, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą. Forume dalyvauti kviečiami valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojai, kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijų vadovai, lyderiai, ekspertai, žiniasklaidos atstovai.

Kultūros forumas yra kasmetinis asociacijos renginys, skirtas aptarti aktualias šios srities temas.
2016 metais forumo tema buvo “Kultūra ir darnus vystymasis“, 2017 metais – „Kultūra, miestas, regionas“. Forumą „Kultūra ir pinigai“ organizuoja Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija bendradarbiaudama su Vilniaus rotuše, ES programos „Kūrybiška Europa“ biuru Lietuvoje ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Forumą remia Lietuvos kultūros taryba, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Vilniaus miesto savivaldybė. 

Dalyvavimas forume nemokamas, tačiau būtina registracija.
Registracijos nuoroda:
http://tiny.lt/pffwvw9