URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija dalyvauja tarptautiniame projekte „URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“. Projekto tikslas – išanalizuoti būdus kaip kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės gali sėkmingiau komercializuoti savo produktus ir paslaugas, pasinaudodamos atviromis laboratorijomis ir kūrybiniais centrais. Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. ir truks iki 2021 m. pabaigos. Projekto dalyvių susitikimas įvyko 2017 m. gruodžio 19 d. „Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje“.

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė, projekto ekspertė Roma Survilienė kalbėjo apie susitikimus su projekto partneriais ir jų parengtus geros praktikos pavyzdžius – Lazio, Bratislava, Zagrebas, Kranj, Lisabona, Birmingemas, San Sebastianas pasirinktus objektus, sėkmės istorijas. Partneriai per vykusius susitikimus aptarė projekto internacionalizacijos ir komunikacijos strategiją, projekto vadybos ir finansavimo klausimus, taip pat buvo aptarti komunikavimo tarp projekto partnerių klausimai ir renginių tvarkaraštis. Vilnius parengė ir pristatė savo gerosios praktikos pavyzdžius.

Kultūros politikos, kūrybinių industrijų ir inovacijų ekspertė dr.Erika Furman perskaitė pranešimą, kuriame apžvelgė netechnologinių inovacijų specifiką ir tipus, inovacijų politikos bei koncepcijų problematiką ir amplitudę. Dr.Erika Furman apžvelgė ir inovacijų situaciją Lietuvoje, atkreipdama dėmesį, kad lig šiol investicijos buvo sukoncentruotos į infrastruktūrą ir ekspertų vertinimu, infrastruktūros potencialas kol kas nėra pilnai išnaudojamas, dalis verslo ir mokslo slėnių veikia tik nuomodami patalpas.
Pristatymo pabaigoje pranešėja paminėjo keletą Vilniaus miesto geros praktikos pavyzdžių, išskirdama kūrybinius centrus ir laboratorijas, technologijų parką. Po pristatymo užsimezgė diskusija, kurioje dalyvaujantys pasikeitė nuomonėmis apie miesto ir inovacijų politikos santykį, miesto įvaizdžio svarbą.


LOGO Vilnius.jpg                                                                                                                   URBAN M Vilnius_LOGO.jpg