Lietuvos meno inkubatoriai. Komunikacija ir auditorijos plėtra.

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, vykdydama projektą „Lietuvos meno inkubatorių tinklaveikos plėtra ir kvalifikacijos kėlimas“, kartu su partneriais „Lenkijos institutu Vilniuje“ gegužės 5 d. Užupio meno inkubatoriuje organizavo seminarą, skirtą Lietuvos meno inkubatorių atstovams.

Du pagrindiniai šio kompleksinio projekto, skirto Lietuvos meno inkubatorių veiklai gerinti, tikslai – kūrybinių industrijų profesionalų tinklaveika bei kompetencijų kėlimas. Šiuo projektu siekiama skatinti tiek nacionalinę , tiek tarptautinę Lietuvos meno inkubatorių tinklaveiką.

Skatinant tarptautinę Lietuvos meno inkubatorių tinklaveiką šiemet asociacija siunčia Lietuvos meno inkubatorių atstovus į „European Creative Hubs Network“ (ECHN) rengiamus mokymus. Tai tarptautinis projektas, skirtas kūrybinių platformų bendradarbiavimui Europoje skatinti, jo metu reguliariai organizuojami mokymai, forumai ir kūrybinės dirbtuvės, padėsiančios užtikrinti nuolatinį dalyvių kompetencijų kėlimą bei tarptautinės tinklaveikos plėtrą.

Pirmieji mokymai „How to start me up: building my creative hub“, skirti savo veiklą pradedančioms kūrybinėms platformoms, vyko Madride kovo 22-23 dienomis. Juose dalyvavo Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus atstovė. Renginio metu buvo pristatyti praktiškai pritaikomi įrankiai, leidžiantys identifikuoti stipriąsias kūrybinės erdvės puses ir vertybes, kuriomis remiantis galima siekti tvaraus organizacijos augimo, formuoti darnią bendruomenę bei siekti socialinio ir ekonominio organizacijos poveikio aplinkai. Šiuo metu vykdoma atranka į antruosius mokymus „How to be a Hub Superhero“, kurie vyks Berlyne birželio 7-8 dienomis. Renginį globos vienas iš pagrindinių ECHN partnerių - Berlyne įsikūrusi bendradarbystės erdvė „Betahaus Berlin“. Šie mokymai skirti pažengusiems inkubatorių darbuotojams, kurie savo organizacijoje dirba bent 2 metus. Mokymų metu bus siekiama sustiprinti dalyvių kompetencijas pateikiant rekomendacijas įvairiais darbo aspektais, analizuojant tiek kasdienius darbus, tiek kalbant apie finansines organizacijos rizikas, darbuotojų motyvaciją, projektų valdymą ir viešo įvaizdžio formavimą. Trečiosios kūrybinės dirbtuvės, į kurias vyks ir Lietuvos meno inkubatorių atstovai, vyks šių metų spalį Edinburge.

Siekiant stiprinti tinklaveiką bei užtikrinti aktyvią komunikaciją tarp Lietuvos menų inkubatorių asociacija organizuoja Lietuvos meno inkubatorių atstovų susitikimus, kurių metu visos dalyvaujančios organizacijos gali tiek pasidalinti savo naujienomis ir idėjomis, tiek aptarti bendradarbiavimo galimybes.

Siekiant visapusiško Lietuvos meno inkubatorių tobulėjimo jų atstovams šiemet rengiami ir seminarai, kurių metu skaitomi pranešimai apie sektoriaus problematiką ir naujausias tendencijas bei vedami verslumą ir inovatyvų požiūrį skatinantys mokymai. Pirmasis seminaras įvyko Vilniuje, gegužės 5 d. Mokymus vedė Agata Etmanovicz iš Lodzės menų inkubatoriaus. Agata aktyviai dirba su miestais ir regionais, padėdama jiems plėtoti kūrybiškumą skatinančias strategijas. Ji ilgą laiko dirbo Lenkijos kultūros ministerijoje, dalyvavo formuojant valstybės kultūros politiką bei atstovavo šalies interesus Europos Komisijoje. „Poland Without Barriers“ fondo bendra-įkūrėja bei „Impact“ fondo, skatinančio atkreipti dėmesį į auditorijos plėtros aktualumą Lenkijoje, viceprezidentė ne tik pristatė Lodzės menų inkubatoriaus veiklą, pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais, bet ir papasakojo apie auditorijos plėtros vingrybes bei kaip jas pritaikyti atskirais atvejais.

Dalyvavimas šiuose renginiuose ne tik smarkiai prisideda prie KKI profesionalų tobulėjimo, bet ir suteikia galimybę Lietuvos meno inkubatoriams pristatyti savo veiklą užsienyje bei užmegzti naudingų kontaktų. Tarptautinė tinklaveika suteiks sąlygas aktyviam informacijos srautui, leidžiančiam užtikrinti savailaikį Lietuvos meno inkubatorių vystymąsi.

ORGANIZATORIUS

                 PARTNERIAI IR RĖMĖJAI:KI-logotipas.jpg

           

   LTK_Logotipas500.pngLenku_logo.jpg

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2017-05-05