Inovacijoms skirta konferencija Dubline

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kartu su Vilniaus dailės akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos grafinio dizaino asociacija įgyvendina projektą „Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006).

2014 m. birželio 8-11 d. Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos atstovai dalyvaus tarptautinėje konferencijoje, kurioje turės galimybę plėsti profesines žinias kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus inovacijų srityje ir užmegzti ryšius su potencialiais partneriais.

Dubline vykstančioje konferencijoje, kurią organizuoja tarptautinis tinklas ISPIM (International Society for Professional Innovation Management), susirinks beveik penki šimtai dalyvių iš penkiasdešimties pasaulio šalių.

Daugiau informacijos apie konferenciją: http://conference.ispim.org/

Dalyvavimas konferencijoje finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis (projektas ,,Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006).

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2014-05-28