Seminarai „Menas ir sveikata“

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija gruodžio mėnesį kviečia į seminarus "Menas ir sveikata" Vilniuje ir Utenoje. Seminarai skirti kultūros įstaigų darbuotojams, kultūros vadybininkams, menininkams, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sektoriaus administracijos darbuotojams, visuomenės sveikatos specialistams.

Seminaro tikslas yra supažindinti skirtingų sričių specialistus su socialinių meno projektų nauda asmens ir bendruomenės sveikatai bei gerovei, atkreipti dėmesį į meno terapijos ir socialinių meno projektų praktikos skirtumus, socialinių meno projektų planavimo ir vykdymo ypatumus.


PROGRAMA

14.00 – 15.00 Šiuolaikinė sveikatos samprata. Menas ir sveikata. Socialinės meno praktikos ir meno terapijos panašumai ir skirtumai. Dailės ir muzikos terapijos profesijos raida Lietuvoje. Meno terapija ir meno terapijos metodų taikymas.

15.00 – 15.20 Pertrauka

15.20 – 16.30 Socialinių meno projektų planavimas. Meno poveikis individui, bendruomenei, visuomenei. Dalyvaujamojo meno procesai. Asmens ir bendruomenės įtraukimas.

16.30 – 17.00 Klausimai, diskusija.


LEKTORIAI

RŪTA LUKOŠAITYTĖ 1984 m. baigė Vilniaus dailės institutą, skulptūros specialybę, nuo 1991 m. pradėjo domėtis C.G.Jungo analitine psichologija, dailės terapijos metodus pradėjo taikyti nuo 1996 m. dirbant su suaugusiais asmenimis turinčiais psichikos sutrikimų Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre. Iki šiol dirba su suaugusiais asmenimis, dailės terapijoje remiasi analitinės psichologijos požiūriu. Nuolat kėlė kvalifikaciją dailės terapijos ir analitinės psichologijos seminaruose, kuriuos vedė minėtų sričių specialistai iš užsienio. 2014 m. baigė analitikų psichologijos studijų rengimo programos propedeutikumo pakopą, šiuo metu tęsia analitinės psichologijos studijas ir yra diplomo kandidatė C.G.Jungo institute, Kusnacht, Šveicarija. 2005-2014 m. dirbo tarpžinybinėse darbo grupėse ir aktyviai prisidėjo prie dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje. Rūta Lukošaitytė yra viena iš iniciatorių ir pirmosios dailės terapijos magistro studijų programos rengėjų Lietuvoje. Šią jungtinę programą vykdo Lietuvos sveikatų mokslų universitetas drauge su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu. 2014 – 2016 m.  šioje programoje dėstė modulius „Dailės terapijos procesas“, „Vizualinės raiškos komunikatyvumas“, „Psichosocialinė raida ir emocinė raiška“, o nuo 2015 m. dėsto 2 metų teorinio-praktinio mokymo programoje „Dailės terapijos mokymai“, kurią vykdo Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija su partneriais, viešosiomis įstaigomis “Menų terapijos centras ir “Rastis”. Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos pirmininkės pavaduotoja (2003-2010 m.), pirmininkė (2010 – 2013 m.).

ROMA SURVILIENĖ 1995 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, meno istorijos ir teorijos specialybę. Po studijų daugelį metų dirbo kaip dailės parodų organizatorė ir kuratorė. 2003-2013 m. vadovavo viešąjai įstaigai „Dailininkų sąjungos galerija“. Nuo 2009 m., kai nacionalinei programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ parengė projektą Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje „Meno teritorija“, organizuoja socialinius meno projektus, rengia kūrybines dirbtuves, inicijuoja tyrimus, veikia kaip tarpininkas, siekdama kūrybinės partnerystės tarp menininkų ir sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų įstaigų, inicijuoja politinį dialogą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 2009 m. dalyvavo tarpžinybinėje darbo grupėje „Meno sveikatai projektų perspektyvos Lietuvoje“ prie LR Vyriausybės kanceliarijos. 2012 m. parengė LR Kultūros ministerijos finansuotą bandomąjį projektą „Menas žmogaus gerovei“. Nuo 2013 m. yra Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė ir valdybos narė. Lietuvos kultūros ir meno tarybos narė, Studijų kokybės vertinimo centro tarybos narė.


VILNIUS

2016 m. gruodžio 5 d.,

Vilniaus dailės akademija, Dizaino inovacijų centras

Registracijos forma

Prašome registruotis iki 2016 m. gruodžio 1 d.


UTENA

2016 m. gruodžio 9 d.,

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Registracijos forma

Prašome registruotis iki 2016 m. gruodžio 7 d.


Seminaro "Menas ir sveikata" skaidrės


Papildoma medžiaga

„Menas žmogaus gerovei“

„Kultūros ir meno poveikio bei sąveikos su sveikatos sektoriumi plėtros galimybių vertinimas“

„IFACCA D’ART REPORT No 41. Creative Intersections: Partnerships between the arts, culture and other sectors“

„Policy Handbook on promotion of creative partnerships“RĖMĖJAI / LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba   LTK_Logotipas500.png


PARTNERIAI / Vilniaus dailės akademija, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka 

ORGANIZATORIUS / Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

info@creativeindustries.lt


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2016-11-18