Tarptautinė kultūros ir kūrybinių industrijų dimensija Baltijos jūros regione

Kultūros ministerija, bendradarbiaujant su Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija ir VDA Dizaino inovacijų centru birželio 12 d. Vilniaus dailės akademijos dizaino inovacijų centre rengia dirbtuves “Tarptautinė kultūros ir kūrybinių industrijų dimensija Baltijos jūros regione”.

 Kūryba pagrįstos ekonominės veiklos, vadinamos “kultūrinėmis ir kūrybinėmis industrijomis”, yra laikomos viena iš įdomiausių ir dinamiškiausių Lietuvos, Baltijos jūros regiono ir Europos ūkio sričių. Lietuvoje, kaip ir kaimyninėse ES šalyse, per pastarąjį dešimtmetį buvo mėginama taikyti įvairias KKI skatinimo priemones – buvo atliekami kūrybinių industrijų tyrimai, sudaromi žemėlapiai, įgyvendinama menų inkubatorių programa, KKI kompleksinės programos priemonės. Susikūrė KKI asociacija, šalies universitetai ir kolegijos parengė KKI studijų programas. Per šiuos metus šalies KKI įgavo konkrečius bruožus – išsiskyrė dinamiškiausi KKI sektoriai, atsirado KKI infrastruktūra, joje jau pradeda dirbti atitinkamas kompetencijas turintys žmonės, pasirengę įgyvendinti savo kūrybines idėjas. Šiuo metu vienas iš aktualiausių KKI plėtros klausimų yra kaip efektyviausiai panaudoti jau sukurtas ir taikomas bei 2014-2020 m. numatomas KKI skatinimo priemones siekiant užtikrinti KKI gyvybingumą ir konkurencingumą Lietuvoje, Baltijos jūros regione ir pasaulinėje rinkoje. 

Tarptautiškumo skatinimas laikomas vienu svarbiausių vietos KKI tvarumo sąlygų, būtent šiai temai bus skiriamos 2014 m. birželio 12 d. Vilniuje rengiamos KKI dirbtuvės, kurių metu ekspertai ir KKI plėtros politikoje dalyvaujančių institucijų atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos aptars tarptautinę KKI situaciją Baltijos jūros regione iš trijų viena kitą papildančių perspektyvų – inkubatorių, universitetų ir rinkodarininkų:
  1. KKI inkubavimas: nuo tinklaveikos iki rinkodaros
  2. Kūrybininkų kelias iš universitetų į verslą
  3. Kūrybiniai produktai kaip prekė: nuo vietos link regioninių ir tarptautinių rinkų
Baltijos jūros regiono atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos pristatys savo šalių iniciatyvas ir patirtis menų inkubatorių, aukštųjų mokyklų programų ir rinkodaros projektų srityse. Dirbtuvių tikslas – skatinti regioninių tinklų plėtrą, keistis patirtimi bei suformuluoti pasiūlymus dėl galimų efektyviausių KKI plėtros ir tarptautiškumo skatinimo priemonių.

Pageidaujančius dalyvauti dirbtuvėse kviečiame registruotis adresu i.kniuriene@lrkm.lt, pateikiant vardą, pavardę, atstovaujamos įstaigos ar įmonės pavadinimą ir el. pašto adresą.
Daugiau informacijos tel. 219 34 54

Dirbtuvių programa
Dirbtuvių užduotis

Dirbtuvės iš dalies finansuojamos ES Baltijos jūros regiono strategijos parengiamosiomis lėšomis.

Kultūros ministerijos informacija
2014-06-02