Forumas „Kultūra ir darnus vystymasis“

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje spalio 26 d. vyks tarptautinis forumas „Kultūra ir darnus vystymasis“. Renginį organizuoja Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Valstybės pažinimo centru ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Forumą globoja Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.

Darnus vystymasis ilgą laiką buvo suvokiamas kaip trijų veiksnių – ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio – sąveika, tačiau pastarąjį dešimtmetį kaip „ketvirtoji kolona“ darniojo vystymosi sampratoje imtas akcentuoti kultūros vaidmuo.

Lietuvoje ši tema dar nesulaukė deramo dėmesio, todėl forumo „Kultūra ir darnus vystymasis“ metu pranešėjai iš Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos pasidalins kultūros ir kūrybinių industrijų indėlio darniam vystymuisi samprata, įžvalgomis, geros praktikos pavyzdžiais.

Renginyje dalyvauti kviečiami valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojai, kūrybinių industrijų ekspertai, mokslininkai ir praktikai. Dėl tarpsektorinio temos pobūdžio, nubrėžiančio sąsajas su ekonomikos, švietimo, socialinės apsaugos sritimis, forumo tikslinė auditorija yra ne tik kultūros sektoriaus atstovai, bet ir kitų sričių specialistai.

Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija.

Registracijos forma


 

Forumo programa_EN


Forum "Culture and Sustainable Development"


Forumą remia LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.   LTK_Logotipas500.png

    norden_25LT_cmyk_LT.png


Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

2016-10-01