Baltijos jūros regiono strategijos prioritetinė priemonė „Kultūra” regioninio bendradarbiavimo stiprinimui

Kultūros ministerija kartu su kolegomis iš Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos š. m. balandžio 15 d., penktadienį, 11 val. kviečia Lietuvos kultūros organizacijų atstovus, nepriklausomus kultūros veikėjus ir vadybininkus į seminarą apie regioninio kultūros bendradarbiavimo galimybes Baltijos regione.

Seminaro metu bus pristatyta ES Baltijos jūros regiono strategijos prioritetinė priemonė „Kultūra” ir jos veikimo būdai, prioritetinių projektų (flagship projects) inicijavimo reikalavimai, galimi finansavimo šaltiniai tokių projektų vystymui. Seminaro metu savo patirtimi taip pat dalinsis Lietuvos atstovai, šiuo metu dalyvaujantys prioritetinių projektų veiklose, informaciją apie Europos teritorinio bendradarbiavimo programas 2014-2020 m. pristatys Vidaus reikalų ministerija. Seminaro dalyviai turės progos užmegzti tiesioginį ryšį su prioriteto „Kultūra“ koordinatoriais.

Seminaras vyks anglų kalba.
Seminaras vyks Kultūros ministerijoje, Baltojoje salėje (II a.), J. Basanavičiaus g. 5, Vilniuje.
Registracija į seminarą: http://goo.gl/forms/2DDE467fJo

Seminaro organizatoriai:
Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija, Vokietijos Šlėzvigo-Holšteino žemės Teisingumo ministerijos kultūros ir Europos reikalų skyrius, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lenkijos kultūros institutas Lietuvoje, Ars Baltica.

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija ESBJRS (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) – 2009 m. patvirtinta pirmoji makroregioninė strategija, apimanti regiono valstybes ES nares – Daniją, Estiją, Suomiją, Vokietiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Švediją. ESBJRS įgyvendinimu siekiama išsaugoti jūrą, sujungti regioną, didinti regiono gerovę. Įgyvendinant strategiją taip pat bendradarbiaujama su valstybėmis ne ES narėmis – Norvegija, Rusija, Islandija. ESBJRS pateikiama kaip komunikatas ir priemonių planas, kuriame išdėstyta 17 prioritetinių sričių, 5 horizontaliosios priemonės ir prioritetiniai projektai (flagship projects).

ESBJRS Prioritetinė priemonė „Kultūra“ (PA Culture) buvo įtraukta į Baltijos jūros regiono strategijos priemonių planą 2013 metais Lenkijos ir Šlėzvigo-Holšteino žemės kultūros ministerijų iniciatyva, įvertinus kultūrą kaip darnios plėtros skatinimo priemonę. Prioritetinės priemonės „Kultūra“ pagalba siekiama pagerinti regiono bendradarbiavimą per kultūrą, sujungti žmones ir didinti regiono konkurencingumą.

ESBJRS Prioritetinės priemonės „Kultūra“ įgyvendinimą koordinuoja Valdymo grupė (Steering Group), nacionalinis koordinatorius – LR Kultūros ministerija.

Daugiau informacijos apie programą: www.eusbsrculture.eu
Informacija apie šiuo metu vystomus prioritetinius projektus: www.eusbsrculture.eu/projects/flagship-projects.html


Seminaro programa 


LR kultūros ministerijos informacija
2016-04-07

Kontaktinis asmuo seminarui: rugile.balkaite@lrkm.lt, tel.: +370 5 219 3455