Konferencija Rygoje skirta kūrybos sektoriaus kuriamai vertei

Latvijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga 2015 m. kovo 11-12 d. Rygoje surengta tarptautinė konferencija "Cultural and Creative Crossovers". Renginyje 32 šalis atstovavo 317 delegatų, kurių pagrindinis tikslas buvo atkreipti dėmesį kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus potencialą. Pasitelkus įvairius praktikoje įgyvendintus pavyzdžius buvo siekiama nustatyti, koks yra šių industrijų poveikis ekonomikos augimui bei miestų ir regionų vystymuisi.

Po ilgų diskusijų ekspertai pripažino, kad
įvairių sektorių tarpusavio
bendradarbiavimas ir kūrybiškumas yra būtinos sąlygos tolimesniam sėkmingam visuomenės vystymuisi.
Latvijos pirmininkavimo ES Tarybai metu daug dėmesio buvo skiriama kultūros sektoriui, šalies kultūros ministerija iškėlė tris prioritetines sritis: šiuolaikinę architektūrą ir dizainą, interaktyvų kultūrinio paveldo pažinimą bei kultūrines ir kūrybines industrijąs ir jų tarpusavio sąveiką. Ši konferencija tai dalis naujos kultūros politikos, kurioje vis daugiau dėmesio skiriama kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms, jų rėmimui ir stiprinimui.


"Cultural and Creative Crossovers"
Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2015-03-16