Tarptautinėje konferencijoje Taline aptarta socialinių meno projektų vadyba

Liepos 6-7 dienomis Taline, Estijoje vyko tarptautinė konferencija, skirta meno projektų, kuriančių socialinį poveikį, apžvalgai ir analizei.

Šioje tarptautinėje konferencijoje siekta suburti su menine ir visuomenine veikla susijusius tyrėjus, akademikus ir praktikus, ir aptarti problemas, kylančias vystant meninius projektus, kuriančius socialinį poveikį. Čia daugiausiai dėmesio buvo skirta tiems projektams, kuriuose meniniai ir kultūriniai klausimai sulaukia visuomenės dėmesio, visai nesvarbu, kokiomis disciplinomis jie remiasi.

Pagrindiniai konferencijos pranešėjai:

Dr. Eleonora Belfiore – Kultūrinės politikos profesorė Warwick universitete, Didžiojoje Britanijoj. Parašiusi daugybę straipsnių apie menų socialinį poveikį ir efektą ir jų įtaką Britų kultūros politikai. Jos kūriniai apima intelektualią kritiką, kurią ji išsako priimtiems sprendimams kultūrinėje srityje, deja, turintiems ryškų politinį atspalvį. Ji pristatė atvejo analizę, kurioje pasakojo apie šeštą pagal pelningumą televizijos projektą, kuriame buvo rodomi čigonų bendruomenės vestuvių papročiai. Čigonų bendruomenei šis televizijos projektas pakenkė, iš jų imta dar labiau juoktis, tad situacija tik pablogėjo. Na, o televizijai toks projektas – atnešė ne tik auditoriją, bet ir milijoninį pelną. Britė norėjo parodyti skirtingas vieno projekto puses. Kad ir kokį projektą kurtum, turi suvokti, kokią įtaką darai visuomenei ar konkrečiai su juo susijusiai etninei grupei.

Japonas Takaya Kawasura – Osakos miesto profesorius, kuriame jis vadovauja į menus orientuotai sveikatos/socialinės priežiūros magistro programai. Jis domisi žiniomis grįstu viešų ir ne pelno siekiančių organizacijų valdymu sveikatos priežiūros, socialinės gerovės, meno ir kultūros, švietimo, regioninio aktyvumo, žmogaus teisių apsaugos, aplinkos išsaugojimo srityse.

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija
2015-07-08