Ar mėgstate eiti į kiną? Ar važiuodami į darbą klausotės radijos? Ar žaidžiate žaidimus savo telefone? Ar lankotės festivaliuose? Ar Jums svarbu, ką rengtis? Ar turite mėgstamiausią knygą?

Juk atsakymų „TAIP“ daugiau nei vienas, vadinasi, su kūrybinėmis ir kultūrinėmis industrijomis susiduriate kasdien. Šimtus ar net tūkstančius kartų. 

LR Kultūros ministerija kultūrines ir kūrybines industrijas apibrėžtia kaip žiniomis grįstas ekonomines veiklas, susijusias su menais, bet jais neapsiribojančias, galinčias generuoti pelną iš prekybos ir intelektinės nuosavybės, kuriančias materialius produktus ir nematerialias intelektines arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybiniu, simboliniu turiniu, ekonomine verte ir tiksline rinka. 


Tai industrijos, paremtos individualiu kūrybingumu, gebėjimais ir talentais bei turinčios potencialo kurti pridėtinę vertę bei darbo vietas, kuriant ir eksplotuojant intelektinę nuosavybę. 


Kultūrinės ir kūrybinės industrijos apima kūrybiškumą ir intelektinį kapitalą kaip pirminius išteklius naudojančių prekių ir paslaugų kūrybos, produkcijos ir distribucijos ciklus, galinčius kurti intelektinę nuosavybę ir prisidėti prie ekonomikos augimo, darbo vietų sukūrimo ir socialinės sanglaudos. 

Kultūrinės ir kūrybinės industrijos pasižymi tarpsektoriškumu, jos yra meistriškumo, paslaugų ir pramonės sektorių sankirtoje. Kultūrinės ir kūrybinės industrijos yra kūrybinių inovacijų šaltinis, kūrybos ekonomikos branduolys.