Nariais gali tapti juridiniai ir fiziniai asmenys, raštu pareiškę norą būti asociacijos nariais ir asociacijos valdybos sprendimu priimti į asociacijos narius.

Stojamasis mokestis 30 EUR. Metinis narystės mokestis juridiniams asmenims 120 EUR, fiziniams asmenims 60 EUR (patvirtinta visuotinio asociacijos narių susirinkimo, 2015 balandžio 9d.).

Norint įstoti į asociaciją reikia pateikti prašymą valdybai bei trumpą juridinio/fizinio asmens veiklos aprašymą.
Prie prašymo juridinis asmuo pateikia šiuos dokumentus:
- juridinio asmens pažymėjimo kopiją;
- juridinio asmens įstatų kopiją;
- įgaliojimą (jei atstovas asociacijoje bus ne organizacijos vadovas, o įgaliotas asmuo).

Prašymo forma