2008 metais Lietuvos kūrybinių industrijų lyderių įsteigta asociacija šiandien jungia daugiau nei 70 narių. Tai – Lietuvos aukštosios mokyklos ir kolegijos, kūrybinių industrijų ir kūrėjų asociacijos, menų inkubatoriai, viešosios įstaigos ir kūrybinio verslo įmonės, kūrėjų bendruomenės ir individualūs asmenys. 

Atstovaujame kūrybines industrijas ir jų kūrėjus politikos lauke.

Mūsų tikslas – siekti darnios kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje, palankios įstatyminės ir teisinės bazės bei efektyvių valstybės ir Europos Sąjungos investicijų šio sektoriaus augimui.

- aktyviai dalyvaujame kultūros, aukštojo mokslo bei studijų politikos formavime;

- teikiame siūlymus dėl valstybės ir Europos Sąjungos investicijų į kūrybinių industrijų sektorių, finansavimo programų ir priemonių;

- pabrėžiame, koks svarus kūrybinių industrijų sektoriaus indėlis šalies ekonomikai ir visuomenės gerovei.

Žinome viską apie kūrybines industrijas. Suprantame, kad šiandien informacija ir kompetencijos yra įrankis skatinti šio sektoriaus konkurencingumą ir plėtrą.

Jei jus domina informacija apie Lietuvos ar Europos kūrybines industrijas - nerasite geresnio šaltinio už mus. 

- kaupiame informaciją apie kūrybines industrijas;

- dalinamės naujienomis apie kūrybinių industrijų politikos aktualijas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, inovacijas, kūrybines partnerystes;

- užsakome ir atliekame tyrimus;

- rengiame mokymus.

Tikime bendradarbiavimu. Ieškome kontaktų ir padedame juos užmegzti. Lietuvoje, Europoje, pasaulyje.

Mes esame tam, kad Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų atstovai ir organizacijos sklandžiai dirbtų kartu. Atvirumas ir bendradarbiavimas yra asociacijos bendruomenės veiklos principai – keičiamės patirtimi, idėjomis, dalinamės.

- skatiname sektoriaus tinklaveiką Lietuvoje;

- aktyviai dalyvaujame regioninės tinklaveikos projektuose Baltijos jūros regione;

- skatiname sektoriaus klasterizaciją ir veikiame kaip kūrybinių industrijų klasteris.